Over exto

Exto bestaat op de websites exto.nl, exto.be, exto.org, extocuracao.com , exto.co.uk en exto.info, allen eigendom van Asmen VOF, Fruithoeve 9, 6846 JG Arnhem, Nederland
Op deze pagina gelden de volgende definities:

 • Exto is exto, zoals hierboven beschreven
 • Kunstenaar is diegene die een site aanmaakt bij exto
 • Werken is alle inhoud door kunstenaar aan exto ter beschikking gesteld
Exto wil een nette bewoner van internet zijn.
Daarom houden we ons aan een aantal spelregels en vragen kunstenaars dit ook te doen:
 • Exto respecteert copyright van anderen (zie hiervoor ook de Auteurswet 1912 of internationaal bij Universal Copyright, the 1952 Convention)
 • Exto zal geen ongevraagde commercieële e-mail (spam) versturen (zie hiervoor ook de Telecommunicatiewet. Het deel dat voor de bestrijding van spam relevant is, is artikel 11.7 en dan met name lid 1 tot 3)
 • Exto zal persoonlijke gegevens niet aan derden geven (zie hiervoor ook de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP))
Om misbruik te voorkomen gelden de volgende huisregels:
 • Exto is niet verantwoordelijk voor de door de kunstenaar getoonde werken en informatie
 • Exto heeft niet het copyright op de afbeeldingen en teksten
 • Kunstenaars bevestigen steeds bij opslaan dat zij het copyright op afbeelding en tekst hebben. Hebben zij dit niet dan kan exto besluiten om de site te verwijderen.
 • Door het beschikbaar stellen van afbeeldingen van werken gunt de kunstenaar Exto het recht om deze zonder vergoeding in te zetten voor/op de website en zonodig technisch te wijzigen
 • Exto is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade onstaan door de site
 • De kunstenaar is ervoor verantwoordelijk geen inbreuk te maken op rechten van derden
 • Exto behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder opgaaf van redenen inhoud te verwijderen
 • Pornografische werken zijn niet toegestaan op www.exto.nl
 • Exto geeft geen enkele garantie met betrekking tot beschikbaarheid en performance
 • Aan het gebruik van Exto kunnen geen rechten ontleend worden
 • Exto valt onder Nederlands recht
 • Onder de 'persoonlijke gegevens' in de beheertool moeten ten allen tijde volledige en correcte adresgegevens (incl telefoonnummer) aanwezig zijn, bij twijfel zal exto om bewijs vragen
Voor je website bij exto gelden de volgende spelregels:
 • Je mag een copyright text op je werk tonen, maar dat mag dan niet visueel storend zijn

© Copyright 2000 - 2020, Exto. Alle rechten voorbehouden.