kracht en kwetsbaarheid

Door Anni van Bokhoven, 2014

175cm x 100cm x 40cm

combinatie van papier, hout en steen. Papier gemaakt van hout en het hout is versteend. samen uit dezelfde bron ontstaan en een eenheid vormend.

€1150,00

Techniek

Ruimtelijk | Sculpture | Papier

Over Anni van Bokhoven

Thema's in mijn werk zijn: het landschappelijke (als innerlijke ruimte), verbinding, gelaagdheid en transparantie , kortom hetgeen niet direct zichtbaar is, maar wel aanwezig in het onderbewuste. Ieder werk heeft dan ook tot doel een verbintenis tot stand te brengen, ook al refereert het slechts aan een fragment van de werkelijkheid. achter alle denkbare betekenissen ligt weer een scala aan geheimen.