The end is the beginning 2005

Door Anni van Bokhoven, 2005

150cm x 150cm

Groot werk, weergevend ontstaan van nieuw leven, vanuit een onbekende ruimte

€4000,00

Techniek

Two-dimensional | Painting | Acrylic | Op doek

Over Anni van Bokhoven

Thema's in mijn werk zijn: het landschappelijke (als innerlijke ruimte), verbinding, gelaagdheid en transparantie , kortom hetgeen niet direct zichtbaar is, maar wel aanwezig in het onderbewuste. Ieder werk heeft dan ook tot doel een verbintenis tot stand te brengen, ook al refereert het slechts aan een fragment van de werkelijkheid. achter alle denkbare betekenissen ligt weer een scala aan geheimen.