Breinemmer

Door 3Dface, 2011

200cm x 200cm x 1cm

Het brein beheerst al onze functies. Maar welke waarde hechten we eraan?

€1000,00

Techniek

Ruimtelijk | Beelden | Papier

Tags

Emmer Brein

Over 3Dface

Paul Berloth (24-12-1964) is een kunstenaar met zeggingskracht. Hij zet een beeldtaal neer die draait om universele thema's. Hij communiceert middels algemeen bekende symbolen die ongeacht de culturele achtergrond van de toeschouwer direct resoneren op zowel cerebraal als onderbewust niveau. Zijn tekeningen kennen een extreme mate van detail. Zijn CGI prints tonen fotorealistische afbeeldingen die in werkelijkheid niet kunnen existeren.