Pop Art Naakt II

Door Marco Brugts, 2020

50cm x 40cm

Beeld van een pop art naakt. Het origineel is een 35mm zwart-wit negatief opname, door mij gemaakt van een vrouwlijk naakt. Het gescande negatief is met verschillende digitale technieken bewerkt tot een kleurrijk beeld dat lijkt op een pop art werk. Attentie: het werk wordt ingelijst geleverd. Zie voor meer info de pagina Levering.

€150,00

Techniek

Tweedimensionaal | Fotografie | Digitaal bewerkt

Tags

Geel Blauw Vrouw Naakt Kleuren Model Kleurrijk Roze Pop-art Schildergrafie

Over Marco Brugts

Mijn werk komt volstrekt intuïtief en associatief tot stand, meestal zonder vooropgezet plan. Wel ligt bij al mijn werk een eigen fotografische opname aan de basis. Soms is deze zeer herkenbaar, in andere gevallen minder of zelfs geheel niet. Ik bedien me van diverse digitale technieken en heb een voorkeur voor uitgesproken, expressieve kleuren en vormen, waarbij ik het experiment niet schuw. [English] My work is produced entirely intuitively and associatively, usually without a preconceived plan. All my works have their own photographic recording at the basis. Sometimes this is very recognizable, in other cases less or even not at all. I use various digital techniques and have a preference for distinct, expressive colours and shapes. I do not shy away from the experiment.