De Blauwe Naakte Waarheid

Door Marco Brugts, 2020

50cm x 40cm

Beeld van een staand naakt in blauw. Het origineel is een door mij gemaakte zwart-wit negatief opname van een vrouwlijk naakt. Het gescande negatief is middels diverse digitale technieken bewerkt tot een impressionistisch beeld. Attentie: het werk wordt ingelijst geleverd. Zie voor meer info de pagina Levering.

€150,00

Techniek

Two-dimensional | Fotografie | Digitaal bewerkt

Tags

Zwart Blauw Vrouw Naakt Model Impressionisme Impressionistisch Schildergrafie

Over Marco Brugts

Mijn werk komt volstrekt intuïtief en associatief tot stand, meestal zonder vooropgezet plan. Wel ligt bij al mijn werk een eigen fotografische opname aan de basis. Soms is deze zeer herkenbaar, in andere gevallen minder of zelfs geheel niet. Ik bedien me van diverse digitale technieken en heb een voorkeur voor uitgesproken, expressieve kleuren en vormen, waarbij ik het experiment niet schuw. [English] My work is produced entirely intuitively and associatively, usually without a preconceived plan. All my works have their own photographic recording at the basis. Sometimes this is very recognizable, in other cases less or even not at all. I use various digital techniques and have a preference for distinct, expressive colours and shapes. I do not shy away from the experiment.