Wie is er bang voor rood, geel en blauw?

Door Marco Brugts, 2020

50cm x 40cm

Beeld van een impressionistisch naakt. Aan de basis van deze afbeelding ligt een door mij gemaakt zwart-wit negatief van een vrouwlijk naakt. Het gescande negatief is met verschillende digitale technieken zodanig bewerkt dat het de uitstraling van een impressionistisch schilderij krijgt. Dit werk is uiteraard een knipoog naar dat van Barnett Newman. Attentie: het werk wordt ingelijst geleverd. Zie voor meer info de pagina Levering.

€150,00

Techniek

Two-dimensional | Fotografie | Digitaal bewerkt

Tags

Schilderij Rood Geel Blauw Vrouw Naakt Digitaal Kleurrijk Impressionisme Humor Digitaal-schilderij

Over Marco Brugts

Mijn werk komt volstrekt intuïtief en associatief tot stand, meestal zonder vooropgezet plan. Wel ligt bij al mijn werk een eigen fotografische opname aan de basis. Soms is deze zeer herkenbaar, in andere gevallen minder of zelfs geheel niet. Ik bedien me van diverse digitale technieken en heb een voorkeur voor uitgesproken, expressieve kleuren en vormen, waarbij ik het experiment niet schuw. [English] My work is produced entirely intuitively and associatively, usually without a preconceived plan. All my works have their own photographic recording at the basis. Sometimes this is very recognizable, in other cases less or even not at all. I use various digital techniques and have a preference for distinct, expressive colours and shapes. I do not shy away from the experiment.