Andy Warhols Kat

Door Marco Brugts, 2020

40cm x 50cm

Van 4 t/m 25 oktober 2020 kan er op een exemplaar (I/XXX) van dit werk geboden worden op de veilingsite van Cat Shelter Limburg. De volledige opbrengt komt ten goede aan de opvang van jonge zwerfkatten. De Amerikaanse kunstenaar Andy Warhol (1928-1987) is misschien wel de bekendste vertegenwoordiger van de popart. Een kunststroming met de naoorlogse, geïndustrialiseerde massacultuur als onderwerp. Op een zeker moment had Warhol 25 katten, die allemaal de naam Sam droegen. Dit digitale schilderij is een ode aan die katten, waarvoor één van McRoa's katten gewillig model heeft gestaan. Attentie: het werk wordt ingelijst geleverd. Zie voor meer info de pagina Levering.

€150,00

Techniek

Two-dimensional | Photography | Digitaal bewerkt

Tags

Schilderij Rood Geel Blauw Paars Digitaal Kleurrijk Dier Kat Expressionisme Pop-art Digitaal-schilderij

Over Marco Brugts

Mijn werk komt volstrekt intuïtief en associatief tot stand, meestal zonder vooropgezet plan. Wel ligt bij al mijn werk een eigen fotografische opname aan de basis. Soms is deze zeer herkenbaar, in andere gevallen minder of zelfs geheel niet. Ik bedien me van diverse digitale technieken en heb een voorkeur voor uitgesproken, expressieve kleuren en vormen, waarbij ik het experiment niet schuw. [English] My work is produced entirely intuitively and associatively, usually without a preconceived plan. All my works have their own photographic recording at the basis. Sometimes this is very recognizable, in other cases less or even not at all. I use various digital techniques and have a preference for distinct, expressive colours and shapes. I do not shy away from the experiment.