Zittend Naakt III

Door Marco Brugts, 2020

50cm x 40cm

Beeld van een zittend naakt. De bron van dit werk is een door mij gemaakte digitale foto van een vrouwlijk naakt. De foto is met behulp van verschillende digitale technieken zodanig bewerkt dat het op een expressionistisch schilderij lijkt. Door verschillende lagen toe te passen wordt de illusie van diepte in het beeld gecreëerd. Attentie: het werk wordt ingelijst geleverd. Zie voor meer info de pagina Levering.

€150,00

Techniek

Two-dimensional | Photography | Digitaal bewerkt

Tags

Wit Zwart Rose Naakt Digitaal Kleurrijk Expressionisme Schildergrafie

Over Marco Brugts

Mijn werk komt volstrekt intuïtief en associatief tot stand, meestal zonder vooropgezet plan. Wel ligt bij al mijn werk een eigen fotografische opname aan de basis. Soms is deze zeer herkenbaar, in andere gevallen minder of zelfs geheel niet. Ik bedien me van diverse digitale technieken en heb een voorkeur voor uitgesproken, expressieve kleuren en vormen, waarbij ik het experiment niet schuw. [English] My work is produced entirely intuitively and associatively, usually without a preconceived plan. All my works have their own photographic recording at the basis. Sometimes this is very recognizable, in other cases less or even not at all. I use various digital techniques and have a preference for distinct, expressive colours and shapes. I do not shy away from the experiment.