Knikkende distel

Door Henry Pennings, 2018

40cm x 40cm

uiterlijkheden, leegte, oppervlakkigheid, ruimdenkend, altruïsme, vooroordelen, begripvol, kortzichtigheid, materialisme, empathie, innerlijkheid, optimisme, volharding, luisteren naar elkaar, vanitas, praatjesmaker, eenvoud, bescheiden, liefde, genegenheid

€360,00

Techniek

Two-dimensional | Photography | Chemical black/white raw

Tags

Art Kunst Beautiful Mooi Love Leegte Vanitas To Listen Contemporary Optimisme Materialisme Uiterlijkheden Buitenkant Plants Empathie Other Innerlijkheid Appearance Simplicity Affection Each Volharding Modesty Externality

Over Henry Pennings

Grafiek en fotografisch werk.