Charlotte van Pallandt

Door Claire Nelissen, 2013

23cm x 16cm x 24cm

Portretstudie

€1500,00

Techniek

Three-dimensional | Beelden | Brons

Tags

Van Kop Realistisch Charlotte Pallandt

Over Claire Nelissen

De muziek van het leven, niet de noten, daar gaat het om. Catchy beelden-met-een-verhaal kunnen die muziek een thuis geven. Die muziek laten horen via beelden. Daar gaat het om voor Claire Nelissen.