Het kunstenaarsboek/the artistbook

Het kunstenaarsboek neemt een eigen plaats in binnen de beeldende kunst. Een verhaal in beeld, uniek (een ‘unicum’) of in kleine oplage (zogenaamde ‘multiples’). Het neemt vanaf de 20 eeuw een steeds vrijere vorm aan. Tekst, beeld en vorm integreren. De oorspronkelijke puur informatieve functie van het boek verdwijnt, het boek wordt kunstwerk zélf. Ik neem deel met recente boeken.

Meer informatie