Schelpvorm

Door Barbara Pijnappel, 2016

13cm x 19cm x 21cm

Albast Schelp Materiaal: Roze geaderde witte albast - Gewicht: 4 kg Prijs: € 1995,- Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2015 - 2016 Opmerking: De vorm van deze roze geaderde albast is geïnspireerd op de vorm van een schelpje, dat ik van een bezoek aan zee had meegenomen. De vloeiende lijnen, terugkerende punten en de holle en bolle elementen maken het tot een abstracte vorm. De roze aders zorgen voor levendigheid in de steen. Afhankelijk van de lichtval is deze vorm op sommige stukken bijna doorzichtig. Het is een tijdloos beeld. Alabaster Shell Material: Pink veigned white alabaster - weight: 4 kg Price: € 1995,- Made in : Wenum Wiesel, 2015 - 2016 Notice: The shape of this pink veined alabaster is inspired by the shape of a shell that I brought home from a visit to the sea. The smooth lines, recurring points and the concave and convex elements make it an abstract shape. The pink veins provide vibrancy in the stone. Depending on the light, this shape is almost transparent in some areas. It is a timeless image.

€1995,00

Techniek

Ruimtelijk | Sculpture | Steen

Tags

Zee Abstract Figuratief Water Beeld Steen Natuur Roze Wind Buiten Vorm Schelp Structuur Lijnen Lijn Natuurelementen Lyrisch Vormen Beeldje Het Rivier Albast Meer Stenen Weer

Over Barbara Pijnappel

Ik ben in 1959 geboren in Apeldoorn. Meer dan 30 jaar maak ik beelden in verschillende materialen, zoals klei, was, brons, diverse steensoorten. Vaak figuratief, soms surrealistisch, soms intuïtief, soms abstract, soms organisch. Spelen met de vormgeving van het materiaal. Regelmatig neem ik deel aan exposities. Open middagen houd ik ieder jaar in Barb's beeldentuin-Atelier-Galerie. Informatie over mijn workshops speksteen en boetseren is op www.speksteenenboetseren.nl. Meer informatie over mijzelf en de beelden en de tuin is te vinden op www.barbsgallery.com