Vrijheidslied

Door Barbara Pijnappel, 2021

64cm x 19cm x 15cm

Vrijheidslied Materiaal: Albast op sokkel van Belgisch Hardsteen en voet van roze/oranje Portugees Aurora marmer - Gewicht: 13 kg Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2013-2014 Opmerkingen: De stenen zijn bewerkt met de puntbeitel, gedeeltelijk gepolijst + gedeeltelijk ruwe steen gelaten om het mooie van deze stenen te laten zien d.m.v. het aanbrengen van contrast in de bewerking. Ik vond het mooi de basisvorm van de steen heel te laten. Een deel is bewerkt, een deel is gepolijst, een deel (aan de achterzijde) is onbewerkt gelaten. De voet van roze marmer is volledig gepolijst. Freedomsong Material : Alabaster on socle of Belgian Hardstone (arduin) and foot of pink/orange Portugese Aurora marble - weight      : 13 kg made in: Wenum Wiesel, 2013-2014 Notice: The stones are worked with the pointed chisel, partly polished + partly rough stone left to show the beauty of these stones by means of adding contrast to the processing. I thought it was nice to leave the basic shape of the stone intact. One part has been processed, one part has been polished, one part (on the back) has been left unprocessed. The pink marble base is fully polished.

€1345,00

Techniek

Ruimtelijk | Beelden | Steen

Expositie

Barb's Beeldentuin-Atelier-Galerie

Tags

Abstract Figuratief Vogel Licht Beeld Marmer Steen Lucht Bol Hardsteen Vorm Structuur Vliegen Lijnen Lijn Lyrisch Vormen Hol Beeldje Ruimte Vrijheid Albast Contrast Stenen Schaduw

Over Barbara Pijnappel

Ik ben in 1959 geboren in Apeldoorn. Meer dan 30 jaar maak ik beelden in verschillende materialen, zoals klei, was, brons, diverse steensoorten. Vaak figuratief, soms surrealistisch, soms intuïtief, soms abstract, soms organisch. Spelen met de vormgeving van het materiaal. Regelmatig neem ik deel aan exposities. Open middagen houd ik ieder jaar in Barb's beeldentuin-Atelier-Galerie. Informatie over mijn workshops speksteen en boetseren is op www.speksteenenboetseren.nl. Meer informatie over mijzelf en de beelden en de tuin is te vinden op www.barbsgallery.com