kind en moeder

Door Rino van Voorbergen, 2014

46cm x 17cm x 13cm

gestolen beeld

niet te koop

Techniek

Three-dimensional | Beelden | Brons

Over Rino van Voorbergen

Ik vind het vooral belangrijk dat de sculptuur bezield is. Volgens mij ontstaat dat door het spanning veld tussen de vormen onderling, openingen in een sculptuur krijgen hierdoor vooral een heel speciale betekenis, die doorslag gevend kan zijn voor de uitstraling van een sculptuur.