De Haal Twiske 4

Door Ruud Streefkerk, 2019

40cm x 50cm

Oorspronkelijk bestond dit gebied vooral uit veenweiden langs het riviertje het Twiske dat vanuit het noorden naar het IJ stroomt. Rond de dorpen is eeuwenlang op kleinschalige wijze turf gewonnen. Het natte veen werd op smalle stroken land te drogen gelegd en in dikke turven gesneden. Hierdoor ontstond een landschap met legakkers en petgaten: dellen in het Oostzaans. Het gebied had een brakwater-vegetatie en een grote vogelrijkdom. In de jaren’30, de tijd van de werkverschaffing, werd begonnen met inpoldering. De kwaliteit van de drooggelegde landbouwgrond bleek echter zeer matig, eind jaren ‘50 stopte men daarom met de inpoldering. Nadat er van onder het veen zeer veel zand gewonnen was voor de aanleg van de Coentunnel, richtte men de 40m diepe zandwinnings-plas, de Stootersplas, en het omliggende terrein in als recreatiegebied.

€250,00

Techniek

Tweedimensionaal | Fotografie | Digitaal bewerkt

Tags

Ij Twiske Turf Coentunnel Oostzaan Drooggelegde

Over Ruud Streefkerk

Ruud Streefkerk maakt sjabloonschilderijen met olieverf op papier. Dit is een techniek die door weinig kunstenaars beoefend wordt. Hij bouwt zijn schilderijen op uit losstaande, grillig gevormde kleurvlakken. Soms doorsnijden gedeelten van cirkels of rechthoeken het vlak. Zijn schilderijen vormen dikwijls de neerslag van indrukken die hij tijdens zijn reizen door Europa opdoet. Landschappen, mensen, gebouwen worden opgesplitst in ontelbare kleine kleurvlakjes. Het werk vereist dus een actieve betrokkenheid van de beschouwer, die op zij eigen wijze het totaalbeeld weer opbouwt. Soms worden de schilderijen, die het standaardformaat 75 x 100 cm hebben, gecombineerd tot meerluiken, die daardoor hele wanden kunnen beslaan. In zijn laatste werk is de menselijke figuur verweven met het landschap