De Dollard ebt en droogt in porcelein fijne scherven

Door Joukje Pees, 2013

60cm x 30cm

Het slibrijke water trekt zich traag en stroperig terug. Na een gortdroge zomer valt de sliblaag uiteen in porcelein fijne scherven. Montage van 3 foto's

€195,00

Techniek

Tweedimensionaal | Photography | Digitaal onbewerkt

Tags

Porcelein Eb Rust Scherven Details Drogen Montage Vloedlijn Slib Dollard Traag Stroperig

Over Joukje Pees

'In mijn kunst balanceer ik tussen het sturen met mijn handschrift en het ontvangen van wat de materialen teruggeven. Een spannend proces!'