Waterschap Zuiderzeeland Lelystad

De leden van het kunstenaarscollectief Kup 11 exposeren met 'waterwerken' in het gebouw van Waterschap Zuiderzeeland. Dijkgraaf Henk Tiesinga opent de expositie op 31 mei om 14.00 uur. Dichter Floor Koedam draagt 'watergedichten' voor en Kitty van Dijk vertelt iets over KUP 11. Het Waterschap toont hiermee voor de eerste maal een expositie van beeldend kunstenaars! Iedereen is welkom!

Meer informatie