STil

"STil" - Het meest recente werk van Peter is een serie die hij “Grassscapes” noemt. In deze overwegend grote schilderijen zijn fantasielandschappen afgebeeld waarin het gras een hoofdrol speelt. Het zijn poëtische vertellingen die vaak rust uit stralen.