Rijksmuseum Twenthe

“Kunsttafelen” (curator Henk Lassche) 26 Overijsselse kunstenaars exposeren op benefiettentoonstelling, georganiseerd door Rotary Enschede. Te zien in de galerij van RMT.

Meer informatie