"Anders"

Voorwerpen, objecten, hebben een zekere vorm en echo, voortkomend uit de eerdere betekenis en functie. Hetzelfde geldt voor resten achtergelaten door al wat leeft. De kunstenaars Jeanine Keuchenius, Petra Senn, en Drager Meurtant vangen de echo op van vorm en betekenis en vertalen die elk in hun eigen beeldtaal, te weten foto's, schilderijen, assemblages/collages, grafisch werk, veelal abstract.

Meer informatie