De stad als jachtterrein

Een dwarsdoorsnede van materiële werken met vondsten uit de stad gepresenteerd in een solo-tentoonstelling hartje Utrecht