Restaurant Nivo De Hoge Neer

In het interieur van Restaurant Nivo de Hoge Neer zijn mijn sierborden opgenomen ter expositie.