Thema Gender

Thema Gender Een tentoonstelling door KUP 11 opiInitiatief van Bureau Gelijke Behandeling. Opening is 19 april om 17.00 uur met gastspreekster Marloes Huijsen van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland in de Kubus. Het einde van de expositie valt samen met IDAHOT, de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie & Transfobie (zie idahot.nl).

Meer informatie