Atelier met galerie

Het atelier met (bescheiden) galerie van Els van der Glas is voor geïnteresseerden op afspraak te bezoeken. Jaar rond wordt hier de mogelijkheid geboden beelden zowel 'in huiselijke sfeer' als ook op verzoek buiten te bekijken. e.vander.glas@kpnplanet.nl