Kunsten in de Monumenten

Kunsten in de Monumenten. Leeuwarder kunstenaars in de blokstallen.

Meer informatie