Resort Hof van Saksen

Met medewerking van Het RESORT HOF VAN SAKSEN kunt u van af 16 november de bronzen sulpturen van Tina Lintvelt bekijken in de lobby/entree van 'de Havezate' het luxe centrum gebouw, ontworpen door Cor Kalfsbeek en Piet Boon, waar ook de kunst collectie van Zeidler en Armando te bewonderen is.

Meer informatie