Rowy 4

Door Ruud Streefkerk, 2017

40cm x 50cm

  Meestal wordt een golfbreker gebouwd om een haven te beschermen tegen voor schepen hinderlijke golven. Ze staan dan ook dwars op de kust en strekken zich uit tot voorbij de brandingszône, dus tot in het gebied waar de golven nog niet uit zichzelf breken. Zo ontstaat er tussen de golfbrekers een relatief rustig vaarwater voor schepen die de haven in en uit lopen en de kust kalft niet af. In de praktijk blijkt dat een dergelijke oplossing pas effect heeft als de palen zo dicht op elkaar staan dat ze bijna een gesloten muur vormen. Een vervelende bijwerking van havengolfbrekers is dat ze het zandtransport langs de kust blokkeren. Hierdoor kan er aan een kant van de golfbreker erosie ontstaan, terwijl er aan de andere kant, of zelfs midden in de vaargeul aanzanding plaats vindt, waardoor deze te ondiep wordt. In het geval van kust-erosie blijken losstaande palen echter wel effectief te zijn. In dat geval is vaak een reductie van de golfhoogte van enkele procenten al voldoende en dit kan wel met een palenrij bereikt worden.

€250,00

Techniek

Two-dimensional | Photography | Digitaal bewerkt

Tags

N Palenrij Kust-erosie Golfhoogte

Over Ruud Streefkerk

Ruud Streefkerk maakt sjabloonschilderijen met olieverf op papier. Dit is een techniek die door weinig kunstenaars beoefend wordt. Hij bouwt zijn schilderijen op uit losstaande, grillig gevormde kleurvlakken. Soms doorsnijden gedeelten van cirkels of rechthoeken het vlak. Zijn schilderijen vormen dikwijls de neerslag van indrukken die hij tijdens zijn reizen door Europa opdoet. Landschappen, mensen, gebouwen worden opgesplitst in ontelbare kleine kleurvlakjes. Het werk vereist dus een actieve betrokkenheid van de beschouwer, die op zij eigen wijze het totaalbeeld weer opbouwt. Soms worden de schilderijen, die het standaardformaat 75 x 100 cm hebben, gecombineerd tot meerluiken, die daardoor hele wanden kunnen beslaan. In zijn laatste werk is de menselijke figuur verweven met het landschap