• Nus, Walter van

    uit Zaandam

    Per matrem canto betekent:'Door de moeder zing ik'.Dit devies wil aangeven dat alle kunst voortkomt uit het ongeborene, het oermoederlijke.

    https://permatremcanto.exto.nl